T̀M KIẾM THÔNG TIN
Chủ đề :
Tiêu đề :
Nội dung :
     
 
QUẢNG CÁO
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
TIN TỨC - Đào tạo Sabre
DANH SÁCH THI ĐẶT CHỖ, XUẤT VÉ TRÊN SABRE ĐỢT 2 - 2011 (07/04/2011)
STT
TÊN ĐẠI LÝ TÊN NHÂN VIÊN CMND ĐIỂM THI SABRE THỜI GIAN THI CV PHỤ TRÁCH
1 BẢO XUÂN TRƯƠNG KIỀU XUÂN 23210911 13-4-2011-CA1 LỮ QUỐC TOÀN
2 BẾN THÀNH TRẦN ÁNH TUYẾT     13-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
3 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 13-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
4 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG TRẦN THỊ THÚY VÂN 13-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
5 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG LÊ THỊ MỸ PHƯỢNG 13-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
6 DL LỮ HÀNH KIÊN GIANG TRÁC TÚ TRINH 371303983   13-4-2011-CA1 RẠCH GIÁ
7 ĐÔNG SÂM THI TRUNG SƠN   13-4-2011-CA1 ĐẶNG VIỆT HÙNG
8 HOÀNG GIANG VIỆT ĐỖ VĂN MINH   13-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
9 HOÀNG GIANG VIỆT LÊ THỊ TÌNH     13-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
10 PHÁT THÀNH GIANG LÊ ANH QUỐC 13-4-2011-CA1 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
11 PHƯỢNG TÙNG NGUYỄN THANH XUÂN     13-4-2011-CA1 LÝ MINH THÔNG
12 PHƯỢNG TÙNG NGUYỄN THỊ THỦY     13-4-2011-CA1 LÝ MINH THÔNG
13 PHƯỢNG TÙNG NGUYỄN THÚY HOA 13-4-2011-CA1 LÝ MINH THÔNG
14 TRẦN VIỆT NGUYỄN THỊ QUỲNH CHÂU 250595376   13-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
15 TRẦN VIỆT NGUYỄN ĐỖ THANH THẢO 23811727   13-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
16 TRẦN VIỆT LƯU THANH TRỌNG 240874276   13-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
17 TRẦN VIỆT NGUYỄN MINH KHÁNH     13-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
18 VIỆT ĐÔNG DƯƠNG BÙI PHƯƠNG THÚY   13-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
19 ViỆT LINH TRẦN THỊ CẨM HẰNG     13-4-2011-CA1 LÝ MINH THÔNG
20 ViỆT LINH NGUYỄN THỊ KIM UYÊN     13-4-2011-CA1 LÝ MINH THÔNG
21 Con Duong viet Huỳnh Thị Hoài Hương 25076160   13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
22 Con Duong viet Nguyển Ngô Minh Trí 230622680   13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
23 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG NGUYỄN DOÃN ĐỊNH 271605413   13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
24 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG TRẦN THỊ KHÁNH NHƯ 290727485   13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
25 HOÀN MỸ NGUYỄN ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ĐÀI 13-4-2011-CA3 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
26 HOÀN MỸ TRẦN PHÚ QUÝ 13-4-2011-CA3 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
27 HOÀN MỸ NGUYỄN HOÀNG HẠNH NGUYÊN 13-4-2011-CA3 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
28 HOÀN MỸ LƯU TUẤN HẢI 13-4-2011-CA3 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
29 HOÀN MỸ NGUYỄN VĂN  NGỌC 13-4-2011-CA3 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
30 HOÀN MỸ MAI THỊ THÚY HẰNG 13-4-2011-CA3 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
31 HOÀN MỸ TRẦN LÝ KIM EM 13-4-2011-CA3 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
32 HOÀNG GIANG VIỆT VÕ THỊ THU THẢO 273266305   13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
33 HOÀNG GIANG VIỆT TRẦN THỊ KIM NGUYÊN 212245372   13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
34 HOÀNG GIANG VIỆT NGUYỄN THIÊN ÂN TRINH 273131422   13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
35 HOÀNG GIANG VIỆT NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 023964584   13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
36 HOÀNG GIANG VIỆT HỒ NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG     13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
37 HOÀNG GIANG VIỆT NGUYỄN THỊ THU TRANG 24111197   13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
38 HOÀNG GIANG VIỆT VŨ THỊ HIỀN 024395451   13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
39 HOÀNG GIANG VIỆT NGUYỄN HẢI ANH 240762019   13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
40 HOÀNG GIANG VIỆT LÊ THỊ TỐ NGA     13-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
41 TRUNG THIÊN LÊ QUANG THIỆN     13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
42 TRUNG THIÊN LÊ THỊ DIỆU     13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
43 HOÀNG KIM PHỤNG LÊ THỊ KIM PHỤNG     13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
44 HOÀNG KIM PHỤNG DƯƠNG CẨM TÚ     13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
45 HOÀNG KIM PHỤNG NGUYỄN THỊ NHƯ THÚY     13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
46 CÁNH CHIM VIỆT TRẦN THỊ THANH 240859874   13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
47 CÁNH CHIM VIỆT NGÔ THI NHUNG 143013592   13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
48 CÁNH CHIM VIỆT PHẠM LÊ MỸ LINH 24232227   13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
49 CÁNH CHIM VIỆT PHẠM THỊ TUYẾT NGÂN 321357137   13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
50 CÁNH CHIM VIỆT HUỲNH THỊ THÙY NHUNG 264293703   13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
51 CÁNH CHIM VIỆT PHAM THỊ MAI 362170389   13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
52 CÁNH CHIM VIỆT PHAN THỊ CẨM VÂN 331.426.229   13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
53 ĐIỂM ĐẾN TOÀN CẦU LÊ THỊ LANH     13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
54 ĐIỂM ĐẾN TOÀN CẦU     13-4-2011-CA4 ĐẠI LÝ MỚI BỔ NHIỆM
55 SONG SONG KIM TRẦN QUỐC CƯỜNG     13-4-2011-CA4 LỮ QUỐC TOÀN
56 SONG SONG KIM PHẠM MINH CƯỜNG     13-4-2011-CA4 LỮ QUỐC TOÀN
57 SONG SONG KIM NGUYỄN THỊ THU LOAN     13-4-2011-CA4 LỮ QUỐC TOÀN
58 BẢO XUÂN HUỲNH THỊ KIỀU TRANG 312038357 26-4-2011-CA1 LỮ QUỐC TOÀN
59 Con Duong viet Võ Thị Châu 321201192   26-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
60 Con Duong viet Nguyễn Thị Thu Hiền 24027273   26-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
61 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG MAI VĂN TÚ 26-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
62 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG HUỲNH THANH TUYỀN 26-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
63 ĐÔNG SÂM THĂNG MỸ LINH   26-4-2011-CA1 ĐẶNG VIỆT HÙNG
64 E DEN HOÀNG THỊ THANH HOA     26-4-2011-CA1 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
65 HOÀNG GIANG VIỆT CAO ĐỨC HUY     26-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
66 HOÀNG GIANG VIỆT NGUYỄN THỊ MỘNG THẮM     26-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
67 HOÀNG GIANG VIỆT PHAN BÁ SƠN     26-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
68 HOÀNG GIANG VIỆT PHÙNG THÙY LINH 26-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
69 HOÀNG GIANG VIỆT BÙI THỊ HOA 024804897   26-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
70 HOÀNG GIANG VIỆT NGUYỄN THỊ HẰNG 173236209   26-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
71 LAM HỒNG HỒ THỊ THÙY LINH     26-4-2011-CA1 LỮ QUỐC TOÀN
72 MAI LƯƠNG TRẦN VĂN TĨNH     26-4-2011-CA1 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
73 NGŨ ĐẠT NGÔ NGUYỄN CHÍ KIÊN     26-4-2011-CA1 VPCN CẦN THƠ
74 NGŨ ĐẠT NGUYỄN TÚ QUỲNH     26-4-2011-CA1 VPCN CẦN THƠ
75 NHỊ GIA ĐOÀN THỊ KIM PHƯỢNG 023215127 26-4-2011-CA1 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
76 ViỆT LINH HÀ THỊ NGỌC     26-4-2011-CA1 LÝ MINH THÔNG
77 VIET TOUR TRƯƠNG NGỌC LAN     26-4-2011-CA1 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
78 BẾN THÀNH NGUYỄN THÚY NGA     26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
79 Con Đường Việt ĐỖ THỊ KHÁNH 22354636   26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
80 Con Đường Việt PHẠM HUỲNH NHẬT VY 23463269   26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
81 Con Đường Việt HUỲNH NHƯ QUỲNH 23463269   26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
82 Con Đường Việt Lại Thị Thùy Dương 371012126   26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH
83 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG NGUYỄN ĐỨC PHONG 164223499   26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
84 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN VIỆT 24567211   26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
85 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG LONG 271424888   26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
86 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG LÊ THANH LIÊM 271182626   26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
87 ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG VÕ THỊ DIỂM     26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
88 GIA HUY LÊ THANH HUY     26-4-2011-CA3 ĐOÀN THỊ NGỌC ANH
89 HOÀNG GIANG VIỆT LÊ THỊ LÝ 26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
90 HOÀNG GIANG VIỆT NGUYỄN THU HƯƠNG 26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
91 HOÀNG GIANG VIỆT NGUYỄN THỊ THU HIỀN 26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
92 HOÀNG GIANG VIỆT NGÔ THỊ THANH UYÊN 26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
93 HOÀNG GIANG VIỆT TRẦN THỊ NGỌC     26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
94 HOÀNG GIANG VIỆT NGUYỄN ĐÀO NGỌC QUỲNH     26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
95 HOÀNG GIANG VIỆT Phan Thị Thùy Liên     26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
96 HOÀNG GIANG VIỆT LÊ THỊ TÌNH 172174190   26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG
97 NGŨ ĐẠT NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM     26-4-2011-CA3 VPCN CẦN THƠ
98 TRẦN VIỆT NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 26-4-2011-CA3 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

Các bạn có thắc mắc gì xin liên hệ chuyên viên phụ trách đại lý!

Xem các tin tức/sự kiện khác
LỊCH ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ 2017 (15/03/2017)
LỊCH ĐÀO TẠO 2013 (02/05/2013)
LỊCH ĐÀO TẠO THÁNG 8/2012 (30/07/2012)
Lịch đào tạo và thi chứng chỉ Sabre 2012 - dành cho đại lý (14/04/2012)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH ĐÀO TẠO QUÝ 4/2011 (02/11/2011)
LỊCH ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ QUÝ 4/2011 DEADLINE ĐĂNG KÝ 04/11/2011 (21/10/2011)
Lịch đào tạo 6 tháng cuối năm 2011 (23/06/2011)
DANH SÁCH THI ĐẶT CHỖ TRÊN SABRE LẦN 2 – 2011 (07/04/2011)
DANH SÁCH THI ĐẶT CHỖ, XUẤT VÉ TRÊN SABRE ĐỢT 2 - 2011 (07/04/2011)
THI SABRE ĐỢT 1 (29/03/2011)
Trang: 1  2
Copyright © 2010 by Vietnam Airlines Corporation, all right reserved. Develop by VTT.